Gebed is die belangrikste aspek van enige Gemeente. Deo Victoria wil graag sien dat elke gelowige persoonlik sal bid, maar ook betrokke is by een van ons byeenkomste waar daar vir die gemeente, leiers, stad, ons land en ook vir die nasies ingetreë word deur gebed.

Bo en behalwe die feit dat ons bedieningspanne saam bid wanneer hulle byemekaar kom, het ons die volgende geleenthede waar jy saam met ons kan bid:

Elke Sondag voor ons byeenkomste vanaf 07:30 to 08:30, en 17:45 tot 18:30. Jy is welkom om by ons aan te sluit in die jeugsaal vir ‘n tyd van gebed.

Elke weeks-oggend om 05:00 tot 06:00 is daar ‘n gebedsbyeenkoms in die ouditorium. Kom bid asseblief saam met ons!

Verskeie Konnekt Groep byeenkomste gedurende die week, waar ons Fasiliteerders geleentheid maak vir gebed.

Kontak Ons vir meer inligting en kom bid asseblief saam met ons!