FS-1 Baie mense was nog nooit geleer hoe om goeie rentmeesters te wees van hul persoonlike of besighede se geldsake nie. Dit versoorsaak dat baie Christene vasgevang word in slawerny as gevolg van die gebrek aan goeie beginsels rakende finansies en rykdom. Die Bybel praat baie oor geld, en Jesus het ook nie die onderwerpe van geld, rykdom en rentmeesterskap vermy nie. Geld is nie boos nie, maar die liefde vir geld is die wortel van kwaad.

God wil graag hê dat sy kinders heeltemal vry sal wees en Hy wil jou ook seën, sodat jy weer ‘n seën kan wees. By Deo Victoria wil ons elke gelowige help om die Bybelse waarhede oor gled, rykdom en goeie rentmeesterskap te ontdek sodat hulle vry kan wees van die slawerny wat geld kan veroorsaak en ‘n lewe van seën kan begin ingaan.

Moenie die volgende werkswinkel oor Finansiële Rentmeesterskap mis nie!

Kontak Ons