In Engels staan dit bekend as “Victory Weekend”. Die seminaar vind plaas oor ‘n tydperk van Vrydag aand tot Sondagmiddag, waar ons mense leer aangaande die aspekte wat gelowiges kan verhinder om in die volheid van Christus in te beweeg.

Onderwerpe soos sonde wat nie bely is nie, bitterheid en onvergewensgesindheid, sielsbande, geestelike vestings en bindings, en mense se identiteit in Christus word aangebied. Ons maak ook geleentheid vir persoonlike bediening en berading gedurende die naweek.

Hierdie naweek is ‘n moet vir elke gelowige wat voel daar is dinge wat hul terughou in hul geestelike wandel met God.

Kontak Ons om jou plek vir 2019 te bespreek!