Tabita

Ons het ‘n spesiala groep dames wat ‘n klein klerefabriek op ons terrein bedryf. Die naam van die groep is Tabita. Hulle droom is om klere te maak en te stuur na die sendingveld, hulle het al klere gestuur na …

Township Bedieninge

Ons is lief vir ons stad, Newcastle, sowel as die res van ons gemeenskap in Madadeni en Osizweni. Hierdie is die gebied waar die kerk die Groot Opdrag op die natuurlikste manier moet uitleef Pastoor Vusi Ndaba is ons plaaslike …